ATEX

Instalațiile cu atmosferă explozivă ATEX trebuiesc proiectate și montate de către o firmă acreditată de un organism notificator

Începând cu anul 2009, EcoTech se conformează cerințelor stipulate în standardul EN ISO 9001:2008 și este acreditată conform legislației în vigoare de către INSEMEX, pentru desfășurarea activităților în medii cu potențial exploziv.
Experiența acumulată cu ocazia lucrărilor realizate atât în România, cât și în străinătate a dus la dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de desprăfuire industrială, care asigură și condiția de siguranță conform Directivelor Europene.

Directivele Europene implementare și în România prin legi și standarde sunt obligatorii, iar compania Schuko - Germania, ne ajută în realizarea pe deplin a acestora.
ATEX şi CADES sunt implementate în instalațiile Schuko. Aceste legi şi standarde sunt obligatorii în toate unitățile de producție din Europa.

Precizăm că prezența unor componente ATEX pe echipamente nu transformă acel echipament într-un produs certificat ATEX.
Drumul până la a avea un produs certificat ATEX este lung și costisitor, companiile europene cu tradiție au ajuns la aceste produse crescând odată cu aceste normative.
Producătorii din România de filtre și echipamente specifice zonelor ATEX nu certifică aceste produse conform normativului ATEX94/9 și doar autocertifică.
Precizăm că normativul ATEX94/9 specifică explicit că pentru zona 20 și 21 să existe o certificare făcută de un Notified Body a întregului echipament, nu doar a unor componente.

Clasificarea zonelor cu pericol de explozie:

Atunci când avem de realizat o investiție în filtrarea aerului, este bine să știm :

 • Instalațiile de filtrare se supun normativelor europene EN 12779, iar uneori ATEX. Pentru aceasta este nevoie ca filtrul (în interiorul căruia se află zona 20) să fie certificat de un “Notified Body”.
 • Aceste certificate se obțin numai de la organisme Europene (până la această dată, în România INSEMEX este singurul organism de notificare conf. ATEX sau HG752)
 • Ventilatorul de transport dacă lucrează în zona de praf sau rumeguș, este notificabil pentru “zona 21 sau 22”
 • Cabinele de pulverizat sunt Zona 1 (necesită certificare);
 • Prezența simplă a marcajului CE nu garantează că produsul este pentru zona 20. Pentru aceasta trebuiesc căutate marcajele specifice menționate anterior;
 • De multe ori soluțiile ieftine ascund lipsuri care au costuri uriașe;

DIRECTIVA pentru BENEFICIARII de echipamente

Directiva Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene ATEX 1999/92/CE [9] pentru cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în mediu exploziv (pentru beneficiarii de echipamente).
Prevederile acestei directive se aplică din iulie 2003 și stabilesc cerințele minime cu privire la siguranța și sănătatea operatorilor care pot fi expuși riscului unei atmosfere explozive. În timp ce Directiva ATEX 94/9/CE obligă producătorii la respectarea cerințelor de proiectare și realizare conform clasificării echipamentelor și sistemelor de protecție (pe care le cuprinde în grupe și categorii de echipamente), Directiva ATEX 1999/92/CE obligă utilizatorii echipamentelor să evalueze riscurile și să clasifice zonele periculoase stabilind totodată categoriile și grupele de sisteme de protecție și de echipamente care trebuie folosite în fiecare zonă.

Principalele obligații ale angajatorului sunt:

 • prevenirea și protecția împotriva exploziei prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, respectând, după caz, principiile de bază (prevenirea formării mediilor explozive, evitarea aprinderii mediilor explozive și limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii);
 • evaluarea riscurilor de explozie luând în considerare cel puțin probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive, probabilitatea existenței surselor de aprindere, a activării acestora și a declanșării incendiului, instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni, dimensiunile efectelor anticipate;
 • încadrarea corectă a zonelor cu pericol de explozie;
 • stabilirea categoriilor și sistemelor de protecție și a echipamentelor ce trebuie folosite în fiecare zonă;
 • instalarea materialelor (echipamentelor) în conformitate cu Directiva94/9/CE.

Ce este o atmosfera explozivă?

Un mediu exploziv este construit cu un amestec de gaze inflamabile, vapori, ceață sau praf în atmosferă.
Factori pentru crearea unei explozii sunt:

 1. Aer (sau de fapt oxigenul din aer)
 2. Material inflamabil (substanța)
 3. Sursă de aprindere

 

Ce este INSEMEX?

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București.

Instituția este singurul organism din România care este acreditat conform legii și oferă servicii științifice de atestare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în medii Ex, conform NEx 01-06/2007.
Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere. Prin obținerea acestui atestat, EcoTech își completează expertiza în domeniul siguranței, asigurând clienților săi certitudinea implementării unor sisteme de exhaustare conforme cu cerințele unor atmosfere potențial explozive.

SC Euro EcoTech SRL
Baia Sprie, Jud. Maramures, Str. Mesteacanului FN
+40 743 337 624, +40 743 337 630
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.